Schoolverlatersproject

De initiatiefnemers van dit onderwijsproject wilden een andere manier van onderwijs. Onder de initiatiefnemers zijn docenten en ouders van kinderen die vastlopen in het reguliere onderwijs. Zij willen een inclusieve school. Uiteindelijk is dit project meer gericht op het voorkomen van uitval bij basisscholen.

De vrijwilliger van iWorkspace heeft geholpen om focus aan te brengen in het project.