Kunst van binnen naar buiten

Bij ‘Kunst van binnen naar buiten’ geeft een portretschilder les aan mensen in de buurt en mantelzorgers. Zij portretteren mensen met dementie. Op deze manier kunnen mensen elkaar leren kennen. Naar aanleiding van het project is ook een handboek verschenen.

De vrijwilliger van iWorkspace heeft geholpen het idee in een plan te uit te werken en meegekeken met de fondsenaanvraag.