Mobiele creativiteitsorganisatie

Het idee achter dit initiatief is om op vaste dagdelen, om de één of twee weken, langs verschillende woonzorgcentra te gaan met de spullen om samen met de bewoners creatieve activiteiten te ondernemen. Bij creatieve activiteiten kan er o.a. gedacht worden aan schilderen, mozaïeken, knutselen e.d.

Wat heeft iWorkspace Almelo gedaan?

Een adviseur van iWorkspace Almelo heeft samen met de initiatiefnemer de mogelijke actoren en belanghebbenden in relatie tot de verschillende lokale en regionale zorg- en welzijnsorganisaties in kaart gebracht.