Kindermuseum

Het doel van dit initiatief is het opzetten van een kindermuseum. In dit museum mogen kinderen ervaren door het bewust aan te raken of het zelf te maken. Het moet niet erg zijn als het voorwerp kapot gaat. Ze mogen ook zelf ervaren hoe het is om bepaalde soorten kunst te maken, door bijvoorbeeld te gooien met verf of modder op een doek. Het kan gehuisvest worden in een deel van een lege school of ander gebouw. Tevens kunnen kunstenaars werk beschikbaar stellen.

iWorkspace helpt het kindermuseum om geld te generen. Contacten worden gelegd met kunstenaars die hun werk beschikbaar willen stellen en met scholen om kinderen uit te nodigen voor het museum.