Centrum Mantelzorg Vechtdal

Het doel van dit initiatief is het opzetten van een onafhankelijke organisatie die allerlei mantelzorg gerelateerde partijen bij elkaar brengt. Deze organisatie bestaat uit een groep vrijwilligers.

Het is de bedoeling dat dit centrum opkomt voor de belangen van mantelzorgers, contacten onderhoud met organisaties die betrokken zijn bij mantelzorg, wegwijzer is in de ‘mantelzorgwereld’ en aanbod verzorgt op basis van de wensen van de achterban.