Kanswijzer trainingsbureau

Wat is de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk voor de loopbaan van een werkzoekende? In het huidige arbeidsmarktklimaat zoeken velen naar werk. Werkgevers zoeken werknemers die iets toevoegen aan het arbeidspotentieel dat reeds bij hen in dienst is. KansWijzer gaat met de werkzoekende op zoek naar zijn/haar meerwaarde, de toegevoegde waarde van de werkzoekende. Met deze onderscheidende kwaliteiten voert de werkzoekende dan de regie over zijn loopbaan. Wanneer je als werkzoekende weet (en onder woorden kunt brengen) wat je te bieden hebt kun je ook bepalen waar jij als werkzoekende het best tot je recht komt. Je loopbaanplan wordt dan je loopbaanroute. Een weg naar de toekomst. KansWijzer ondersteunt en stimuleert je daarbij. KansWijzer wil vrijwilligerswerk gericht inzetten als onderdeel van de loopbaanontwikkeling.

iWorkspace heeft dit initiatief geholpen door mensen te vinden die mee wilde werken aan dit idee.