Belevingstuin: buurten met Anna Heerkens

De belevingstuin is niet een doel op zich geworden maar een middel om de buurt te bereiken en te betrekken bij de ouderenzorg Op natuurlijke wijze zijn mensen met een zware zorgvraag onderdeel van de buurt geworden. Dat is gelukt omdat er bewust middelen ingezet zijn die zich niet alleen richten op het vragen van zorg voor dementerende ouderen maar juist door inzet middelen die alle buurtbewoners kunnen gebruiken om wat voor elkaar te betekenen. (waarbij de basis wederkerigheid is). Zo is er een faceboek groep en een Whatsapp gemaakt voor en door de buurt. De kracht van Buurten met Anna Heerkens zit in het kleine en ongeorganiseerde. Het gewoon samen buurt zijn.

“Soms moet je als iWorkspace niet teveel willen doen.”
Ruth Deddens

Hoe heet iWorkspace versterkt?

Hoewel iWorkspace wel ondersteund heeft in manier van denken, hebben de initiatiefnemers samen met de buurt alles zelf, geregeld, opgelost en gefinancierd al dan niet door het aanschrijven van sponsors.